תקנון

‫תקנון אתר "דיל ישיר"‬
‫מבוא‪:‬‬
‫‪ .1‬למען הסר ספק‪ ,‬יובהר כי התקנון מנוסח בלשון זכר‪ ,‬אולם הוא פונה לגברים ונשים כאחד‪.‬‬
‫‫‪ .2‬ההוראות והתנאים המפורטים בתקנון זה מהווים תנאי לשימוש המחייבים את המשתמשים באתר‪ .‬השימוש באתר יהא בכפוף לתנאים‬ ‫המפורטים בתקנון‪.‬‬
‫‪ .3‬הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר ועל כל ביצוע הזמנה ו‪/‬או רכישת מוצרים שתתבצע על ידי‬ ‫המשתמש באמצעות האתר‪ ,‬ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין הבעלים של בית העסק‪ 
.‬עקב כך הנך מתבקש לקרוא‬ ‬‫תקנון זה במלואו ובקפידה‪.‬‬
הגדרות‪:‬‬
‫‪ .4‬האתר תחת שם המותג "דיל ישיר"‪ ,‬יקרא בתקנון זה "האתר"‪.‬‬
‫‪ .5‬האתר בבעלות דיל ישיר אשר תקרא במסמך זה "בית העסק"‪.‬‬
‫‪ .6‬כל אדם ו‪/‬או גוף כלשהו‪ ,‬העושה שימוש מכל סוג באתר יקרא במסמך זה "המשתמש"‪.‬‬
‫‪ .7‬כל נותן שרות ו‪/‬או יצרן ו‪/‬או ספק ו‪/‬או כל אדם ו‪/‬או תאגיד העושה שימוש באתר בכדי לשווק ו‪/‬או למכור את מוצריו ו‪/‬או שירותיו‪ ,‬יקרא‬ ‫במסמך זה "הספקים"‪.‬‬
תחולה‪:‬‬
‫‪ .8‬בעת הרשמה לאתר ו‪/‬או רכישה‪ ,‬מצהיר המשתמש ו‪/‬או מי מטעמו כי קרא תקנון זה‪ ,‬הבין את תוכנו והסכים להיות כפוף לתנאיו‪ .‬עצם‬ הגשה של הצעה לרכישה ו‪/‬או רכישה בכל אחת משיטות המכירה אותם מציע האתר מעידה על הסכמת המשתמש לתנאים הכלולים בתקנון‬ ‫זה‪.‬‬
‫‪ .9‬עוד מצהיר המשתמש‪ ,‬כי הוא מוותר על כל טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה הנוגעת לאי ידיעת התקנון על כל תנאיו וכי לולא הסכים להיות‬ ‫כפוף לתנאי תקנון זה כאמור‪ ,‬לא היה בית העסק מסכים לשימושו מלכתחילה באתר‪.‬‬
‫‪ .10‬בית העסק רשאי לשנות את תנאי התקנון בכל עת‪ ,‬מכל סיבה ולפי שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬כל שינוי שנעשה כאמור יחול על כל משתמש‬ ‫ו‪/‬או כל אדם מטעמו המשתמש באתר‪ .‬שינוי התקנון ניתן אף ללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש‪ ,‬ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת‬
‫הסכמת המשתמש‪ ,‬באחריות המשתמש לקרוא את התנאים בכל כניסה לאתר ולמשתמש באתר לא תהיה טענה בעניין‪.‬‬
‫דרכי התקשרות‪:‬‬
‫‪ .11‬דרכי התקשרות עם בית העסק הם כדלקמן‪,‬‬
‫א‪ .‬בדואר: ,ת.ד 313, ראש העין מיקוד 4840919
‫ב‪ .‬בדוא"ל‪avi@deal-yahir.com :‬‬
דיוור‪:‬‬
‫‪ .12‬בביצוע רכישה באמצעות האתר‪ ,‬בכל אחת משיטות המכירה‪ ,‬ייחשב המשתמש כמי שמצהיר ומסכים לכל התנאים כדלקמן‪:‬‬
‫א‪ .‬עצם הרכישה ו‪/‬או השימוש מהווים את אישורו לקבלת חומרי פרסום מטעם בית העסק‪ ,‬מכל סוג שהוא‪ ,‬בכל מדיה שהיא ואשר מתייחסים‬ ‫למוצר או לשירות כלשהו המוצע ע"י בית העסק‪.‬‬
‫ב‪ .‬ידוע למשתמש שהוא זכאי על פי דרישתו‪ ,‬בכל עת לאחר משלוח האישור כאמור‪ ,‬להודיע לבית העסק על סירובו לקבל דבר פרסומת‪ ,‬דרך כלל‬ ‫או מסוג מסוים ולחזור בו מהסכמתו‪ ,‬ככל שניתנה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬ לצורך הסרה מרשימת התפוצה של בית העסק‪ ,‬יש לשלוח בקשה במייל לבית העסק עם הנושא‪ :‬הסרה מרשימת תפוצה‪ .‬בתוכן ההודעה יש‬ ‫לרשום את המייל המבוקש אותו מעוניינים להסיר ו‪/‬או מספר טלפון נייד‪ ,‬בהתאם לבקשה‪ .‬בית העסק מתחייבת להסיר את הרשומה מתפוצתה‬ ‫בתוך ‪ 7‬ימי עסקים ממועד קבלת הפנייה במייל‪.‬‬
‫ד‪ .‬הפרטים‬ הידיעות והמסמכים שמסר ו‪/‬או ימסור לבית העסק ו‪/‬או למי מטעמם‪ ,‬לרבות פרטיו האישיים‪ ,‬יכול שיוזנו במאגר המידע  של בית העסק וכי המידע נמסר על‪-‬ידו מרצון ובהסכמה מלאה‪ ,‬מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן וכי ידוע לו שייעשה שימוש במידע על‪-‬ידי‬ בית העסק ו‪/‬או מי מטעמם והוא מסכים לכך‪.‬‬
‫ה‪ .‬בית העסק מתחייב לשמור על פרטיותו ולהימנע מהפצת פרטיו האישים למפרסמים‪ ,‬אלא אם נדרש לעשות כן על‪-‬ידי רשות מוסמכת ו‪/‬או ‫צו בית משפט‪ ,‬והוא מוותר בזאת על כל תביעה ו‪/‬או טענה ו‪/‬או דרישה כלפי בית העסק ו‪/‬או מי מטעמם בשל כך‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬בית העסק לא‬ יעביר את הפרטים האישיים לצד ג'‪.‬‬
כללי‪:‬‬
‫‪ .13‬רשאי לעשות שימוש באתר זה ולהפוך למשתמש כל תושב ישראל אשר מלאו לו ‪ 18‬שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני‪ ,‬תעודת זהות‬ ‫ישראלית תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות‪.‬‬
‫‪ .14‬בית העסק רשאי לסגור את האתר לעדכונים ושדרוגים‪ ,‬ולשנות‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬את המבנה‪ ,‬המראה והזמינות של המוצרים‪ ,‬השירותים‬ והתכנים הניתנים בה‪.‬‬
‫‪ .15‬זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש ולא ניתנת להעברה לכל צד ג'‪.‬‬
‫‪ .16‬המוצרים והשירותים המוצעים באתר מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של המשתמשים ולא למטרות מסחריות ו‪/‬או סיטונאות ואינם‬ ‫ניתנים למכירה לכל צד שלישי שהוא‪.‬‬
‫‪ .17‬בית העסק רשאי למנוע ממשתמש כלשהו השתתפות ושימוש באתר‪ ,‬באופן זמני או לצמיתות‪ ,‬על פי שיקול דעתה הסביר‪ ,‬בכפוף לכל‬ ‫דין‪ ,‬לרבות אם תהא סבורה כי המשתמש עלול לסחור במוצרים‪ ,‬אם מסר פרטים שגויים‪ ,‬אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים‬
‫לפגוע בבית העסק או בצדדים שלישיים כלשהם‪ ,‬לרבות לקוחות הבית העסק והספקים‪ ,‬אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל‬ ‫לשימוש בדרך כלשהי‪ ,‬אם המשתמש אינו בעל כרטיס האשראי וזאת למרות שכרטיס האשראי חוייב (במקרה זה יזוכה כרטיס האשראי במהלך‬ ‫‪ 3‬ימי עסקים מהיום שבו נודע לבית העסק כי המזמין אינו בעל כרטיס האשראי)‪ ,‬אם המזמין הינו חברה בע''מ‪ ,‬כל זאת ללא צורך לנמק החלטתה‬
‫או להודיע למשתמש על כך מראש‪ .‬בית העסק אף שומר לעצמו את הזכות‪ ,‬על פי שיקול דעתו הסביר ובכפוף לכל דין‪ ,‬לבטל את רכישתו‬ של המשתמש בנסיבות אלו‪.‬‬
‫‪ .18‬מבלי לגרוע מכל סעד העומד לבית העסק על פי כל דין‪ ,‬בית העסק רשאי להפסיק לאלתר גישת משתמש‪ ,‬אשר פעל בניגוד לתנאי השימוש‬ ‫באתר‪ ,‬או שעשה שימוש בשירותי האתר לביצוע פעולות בלתי חוקיות‪ ,‬וזאת ללא כל הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪ .19‬לבית העסק נתונה האפשרות לאפשר לספקים‪ ,‬ע"פ שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬שירותי גביה וסליקה‪ ,‬בנוגע לגביית התשלום עבור מוצרים ו‪/‬או‬ שירותים אשר נמכרו למשתמש (להלן‪'' -‬שירות הסליקה'')‪ .‬בהענקת שירות סליקה לספקים‪ ,‬כך שהתשלום עובר ישירות לבית העסק אין ולא‬ יהיה הטלת כל אחריות שהיא על בית העסק ו‪/‬או מבלי לגרוע מכל אחריות אחרת המוטלת על הספקים על פי תקנון זה ו‪/‬או על פי כל דין בכל‬
‫הנוגע למוצרים ו‪/‬או לאספקתם‪.‬‬
‫‪ .20‬מאחר ובית העסק אינה אחראית על תיאור המוצרים כפי שנמסרו על ידי הספקים‪ ,‬מומלץ לבדוק את מחירי השוק של המוצרים קודם‬ ‫לרכישה‪.‬‬
‫‪ .21‬בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את המחירים בכל רגע נתון וללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪ .22‬מאחר וייתכנו טעויות של הקלדה במחיר או בתיאור המוצר‪ ,‬מודגש‪ ,‬כי במידה ונפלה טעות חריגה וברורה בתיאור המוצר ו‪/‬או במחיר‪ ,‬לא‬ ‫יחייב הדבר את בית העסק‪ .‬במקרה כזה בית העסק יאפשר את ביטול עסקה והכסף יוחזר למשתמש‪.‬‬
‫‪ .23‬במידה והמשתמש ירכוש מוצר אשר חסר במלאי‪ ,‬הספק ישלח למשתמש הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות‬ הטלפון‪ .‬במקרה זה‪ ,‬הספקים שומרים לעצמם את הזכות לבטל את ההזמנה וכרטיס האשראי לא יחויב‪.‬‬
‫אספקת המוצרים‪:‬‬
‫‪ .24‬אספקתם של המוצרים תתבצע באמצעות דואר ישראל ו‪/‬או חברות משלוחים‪ .‬המוצרים יגיעו למרכז מסירת הדואר האזורי הקרוב ביותר לבית‬ הלקוח‪ ,‬בכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו\או חברת המשלוחים‪.‬‬
‫‪ .25‬באיסוף עצמי של המוצרים מהספק או ממחסני בית העסק לא תהא אחריות על שבר ו‪/‬או פגם‪.‬‬
‫‪ .26‬במידה‬ ולספקים ו\או לחברות המשלוחים אין אפשרות לבצע את המשלוח לביתו של הלקוח‪ ,‬זאת מכל סיבה שהיא‪ ,‬רשאי בית העסק‬ ‫לבטל את הרכישה ו‪/‬או להציע ללקוח מקום חלופי לאיסוף המוצר‪.‬‬
‫‪ .27‬במידה ובבניין אליו הוזמן המוצר אין מעלית ו‪/‬או המוצר לא יכול להיכנס לתוך המעלית‪ ,‬הלקוח ישא בעלות נוספת לכל קומה‪ ,‬כאשר‬ המחיר משתנה בהתאם לגודלו של המוצר‪ .‬החל מקומה שלישית ומעלה את התשלום ישלם הלקוח ישירות למובילים‪.‬‬
‫‪ .28‬ללקוח שמורה האפשרות לאסוף את המוצר עצמאית ממחסני בית העסק ‬כפי שיקבע בתיאום טלפוני לאחר הרכישה
המוצר עצמאית יתבצע בתיאום מראש‪ ,‬בתוך ‪ 14‬ימי עסקים מיום אישור ההזמנה‪ .‬במקרה בו הלקוח בחר לאסוף‬
‫זאת ללא דמי משלוח‪ .‬איסוף‬
‫עצמאית ולא הגיע לקחת את המוצר במועד שנקבע‪ ,‬רשאי בית העסק לחייב את הלקוח בדמי אחסנה בסך ‪ ₪ 50‬ליום ו‪/‬או‬ ‫את המוצר‬ ‫לקבוע בכל( עת כי הדבר יחשב כהודעת הלקוח בדבר ביטול עסקה‪.‬‬
‫‪ .29‬אספקת המוצר תתבצע בתחומי הקו הירוק בלבד‪ ,‬מעבר לקו ולאזורים רחוקים )צפת וצפונה כולל רמת הגולן‪ ,‬ירוחם ודרומה וישובים‬ סמוכים לגדר( ייתכן עיכוב נוסף באספקת המוצרים בתוספת של עד ‪ 14‬ימי עסקים נוספים ובתוספת תשלום ורק בתיאום מראש‪ .‬הוראה זו‬ ‫דומה לכל ישוב חריג‪ ,‬אז ייתכן שיידרש הלקוח לתוספת תשלום עבור המשלוח‪.‬‬
‫‪ .30‬זמני המסירה הממוצעים נעים בן 10 ל 15 ימי עבודה (אלא אם כן צויין אחרת) ניתן להתעדכן בזמני המסירה המשוערים בדף התשלום ‪.‬‬
הנהלת החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי האינטרנט, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה השירות או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
‫‪ .31‬ביטול עסקה מצד הלקוח ניתן לביצוע רק בכפוף ובהתאם לחוק הגנת הצרכן‪ ,‬תשמ"א‪ .1981-‬הודעת ביטול תהא במשלוח ‫במייל‪ .‬במקרה של ביטול לאחר שהמוצר כבר סופק‪ ,‬חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים ע"י הרוכש‪.‬‬
‫‪ .32‬אספקת המוצרים תהא בהתאם למועדים הנקובים בדף המכירה של המוצר הנרכש‪ ,‬למעט אם צויין מפורשות אחרת‪ .‬הזמנה שנקלטה‬ לאחר השעה ‪ 16:00‬כאילו נקלטה ביום העסקים הבא‪ .‬מניין ימי העסקים יחל ביום העסקים שלאחר היום בו בוצעה ההזמנה‪ .‬למען הסר‬ ‫ספק‪ ,‬מודגש‪ ,‬זמני אספקה כוללים רק ימי עסקים )ימים א'‪-‬ה'( ולא כוללים ימי שישי‪ ,‬שבת‪ ,‬ערבי חג וימי חג וחול המועד נחשב לחצי יום‬ עסקים‪.‬‬
‫‪ .33‬רק אישור בדבר ביצוע הזמנה בדוא"ל של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטים (מס' הזמנה‪ ,‬פרטי הזמנה‪ ,‬פרטי לקוח וכדומה)‬ ‫יהווה אישור על קליטת ההזמנה‪.‬‬
הגבלת אחריות‪:‬‬
‫‪ .34‬במידה והלקוח קיבל מוצר פגום או לא קיבל את המוצר כלל‪ ,‬על הלקוח לפנות לשירות לקוחות של בית העסק‪ ,‬והם יטפלו בהזמנה עבורו‬ מול הספק‪.‬‬
‫‪ .35‬האחריות על כלל המוצרים המוצעים למכירה באתר‪ ,‬במידה וקיימת‪ ,‬לא תחול בכל מקרה של נזק פיזי למוצר ו‪/‬או שבר ו‪/‬או סימני רטיבות‬ ‫על המוצר‪.‬‬
‫‪ .36‬כאמור‪ ,‬בית העסק אינו מוכר ו‪/‬או מספקת את המוצרים המוצעים באתר‪ .‬בדף מכירה של כל מוצר מופיעים תנאי הרכישה של המוצר‬ כפי שנמסרו מהספקים‪ .‬התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר‪ .‬פרטי המפרט הטכני של‬ ‫המוצרים‪ ,‬תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על‪-‬ידי הספקים ובאחריותם‪ .‬בית העסק לא מפקח על‬ המידע ונכונותו‪ .‬האחריות למידע‪ ,‬טיבו ואמינותו מוטלת‪ ,‬אפוא‪ ,‬כולה על הספקים‪.‬‬
 דיל ישיר הינו פלטפורמת מסחר פתוח לספקים צד ג’ אשר מעוניין לשווק את תוצרתם מרחבי העולם לצרכנים בשוק הישראלי. דיל ישיר  אינה היצרנית של המוצרים שנמכרים באתר. למרות שאנו עובדים בכדי לוודא שהמידע על המוצר באתר שלנו הוא מדויק, הספקים עשויים לא לדייק או לשנות את המידע שהם מחליטים לרשום בדף המוצר. אריזות המוצר והחומרים עשויים לכלול מידע נוסף או שונה מהמידע שמוצג בדפי המוצר באתר. אם יש לכם שאלות או טענות בנוגע למוצר מסוים באתר, ניתן לפנות לבית העסק דרך לחצן “צור קשר” או באופן ישיר.
למוצרים רפואיים או עם השלכות רפואיות, התוכן באתר שלנו אינו משמש לאבחנה, טיפול, ריפוי או מניעה של שום בעיה רפואית או אחרת. המידע אינו מחליף ייעוץ רפואי ואנו ממליצים להתייעץ עם רופא או איש מקצוע מוסמך לפני שימוש בכל מוצר שבא שמגע עם הגוף. עליכם תמיד לקרוא את המידע, אזהרות והנחיות שמצורפים למוצר לפני השימוש בו ולא להסתמך רק על המידע שנמצא באתר שלנו
‫‪ .37‬מובהר בזאת מפורשות‪ ,‬כי לבית העסק אין יכולת להשפיע על מעשיהם ו‪/‬או מחדליהם של ספקים אלו ולפיכך‪ ,‬בית העסק ו‪/‬או מי מטעמה לא‬ ‫תישא באחריות כלשהי לכל נזק מכל סוג שהוא‪ ,‬בין ישיר‪ ,‬עקיף‪ ,‬תוצאתי או אחר‪ ,‬שייגרם למשתמשים ו‪/‬או למי מטעמם ו‪/‬או לכל צד ג' שהוא‪,‬‬
‫השימוש באתר ו‪/‬או כתוצאה ממעשה או מחדל של אחד הספקים‪ .‬על הלקוח לפנות לשרות הלקוחות של האתר‪ ,‬וצוות האתר יעשה כל‬ שביכולתו לטפל בכשל מול הספק‪.‬‬
‫‪ .38‬א‪ .‬בית העסק לא נושאת באחריות לכל נזק עקיף שייגרם למשתמש כתוצאה מכשל באספקת המוצר ו‪/‬או מכך שהמוצרים אשר סופקו‬ היו פגומים ו‪/‬או מקולקלים ו‪/‬או בלתי תקינים‪ ,‬לרבות תקלות במערכת המחשבים ו\או המערכות הטלפונית ו\או בשל כל ארוע חריג במדינה‬ ‫ו\או שביתה ו\או גיוס מילואים מיוחד‪.‬‬
‫ב‪ .‬בית העסק פועל על מנת להבטיח את אספקת המוצרים‪ .‬במקרה של כשלון תמורה‪ ,‬כאשר המוצרים אינם מסופקים לצרכן‪ ,‬תדאג מפעילת‬ האתר להבטחת כספי הצרכנים ע"י ביטול העסקה והשבת כספם תוך ‪ 14‬ימי עסקים‪.‬‬
ביטול עסקה:
‫‪ .39‬ביטול‬ ‫עסקה ייעשה תוך ‪ 14‬ימים מקבלת המוצר‪ ,‬או מיום קבלת אישור על ביצוע העסקה לפי המאוחר בינהם ובכפוף לחוק הגנת‬
‪ .40‬הודעה על ביטול תימסר בכתב לדיל ישיר בלבד‪ ,‬לכתובת מייל ‪ ‬avi@deal-yashir.com  
‫‪ .41‬בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם‪ ,‬בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע‪ ,‬או כל הפרה אחרת של החוזה‪ ,‬כספו של הצרכן יושב לו תוך‬
‫הביטול וזאת לאחר השבת המוצר במידה וסופק‪ ,‬למעט דמי ביטול בשיעור ‪ 5%‬או ‪ 100‬ש"ח לפי הנמוך ביניהם‪,‬‬
‫‪ 14‬ימים מקבלת הודעת‬ ‫המוצר יחזור על חשבון הצרכן‪.‬‬
‫‪ .42‬במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם‪ ,‬חלה על הלקוח החובה להשיב את המוצר אל מחסני הספק באופן עצמאי‪ ,‬אף אם נשא‬ בעלויות המשלוח בעת ביצוע הרכישה‪.‬‬
‫‪ .43‬במידה והמוצר יוחזר ללא אריזתו המקורית או כל מצב אחר שיפחית מערכו של המוצר‪ ,‬תהיה לבית העסק זכות לתבוע את ירידת ערכו‪.‬‬
‫‪ .44‬לבית העסק יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר‪.‬‬
‫‪ .45‬בעת ביטול עסקה עקב פגם או כל הפרה אחרת של החוזה‪ ,‬לא ייגבו דמי ביטול‪ ,‬כספו של הצרכן יושב לו תוך ‪ 14‬ימים מקבלת הודעת‬ ‫הביטול‪ .‬‬
‫‪ .46‬לא ניתן לבטל רכישה של טובין פסידין‪ ,‬מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן‪ ,‬מוצרים הניתנים להקלטה‪ ,‬העתקה או שכפול שהצרכן פתח‬ את אריזתם המקורית‪.‬‬
‫‪ .47‬בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הלקוח‪ ,‬נדרש הלקוח להחזיר את המוצר להחזיר את המוצר חדש באריזתו המקורית ללא שנפתח‪ ,‬שלם‬ ‫ו‪/‬או ללא פגם ו‪/‬או קלקול מכל מין וסוג שהוא‪.‬‬
‫‪ .48‬יודגש כי בית העסק איננו אחראי בשום אופן ובשום תנאי להתקנה אשר התבצעה באופן עצמאי ע"י הצרכן או מי מטעמו‪.‬‬
‫קניין רוחני‪:‬‬
‫‪ .49‬ידוע למשתמשים כי הבעלות על כל זכות קניין רוחני ו‪/‬או זכות יוצרים לעניין האתר לרבות המוניטין בקשר אליו‪ ,‬שייך באופן בלעדי‬ לבית העסק‪.‬‬
‫‪ .50‬ידוע למשתמשים כי היה ויעלו תמונה לרשת חברתית כלשהי ויתייגו בתמונה את עמוד הפייסבוק הרשמי של בית העסק הם מוותרים בזאת‬
‫על זכויות היוצרים שלהם בתמונה ומאשרים לבית העסק לעשות בתמונה כל שימוש שנראה לבית העסק לנכון‪.‬‬
‫COOKIES
‪ .51‬‫המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמפעיל האתר משתמש ב”עוגיות” (‪ (Cookies‬לצורך תפעולו השוטף והתקין‪ ,‬ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש‬ בו‪ ,‬לאימות פרטים‪ ,‬כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות ולצורכי אבטחת מידע‪.‬‬
‫יתכן כי חלק מהמודעות‪ ,‬שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרים מגיעות משרתים של צדדי ג’‪ ,‬המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר‪.‬‬ ‫ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת ‪ Cookies‬במכשירך ושיבוץ ‪“ web beacons‬ משוואת רשת” במודעות הפרסומת )“‪ .(”Cookies‬משוואות הרשת הן‬
‫קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט‪ ,‬המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש וכן נתוני קהל )כגון גיל‪ ,‬מין ותחומי עניין(‬
‫המופקים מפרסום מבוסס עניין של ‪ Google‬או מפרסמים אחרים באמצעות קוד ‪ .Google Analytics‬המידע הנאסף אינו מזהה אותך‪ ,‬אלא רק מבקש להתאים את‬ הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך‪.‬‬
‫השימוש שחברות אלה עושות ב‪ Cookies-‬ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר‪.‬‬
‫המידע שמכילות ה‪ Cookies‬נוגע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לדפים בהם ביקרת‪ ,‬לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש‪ ,‬למשך הזמן שגלשת באתרים‪ ,‬מדורים המעניינים‬
‫אותך במיוחד ועוד‪ .‬אם אינך מעוניין בהימצאות ה‪ ,Cookies-‬תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך )ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של‬ ‫הדפדפן
‫בנוסף‪ ,‬באפשרותך למחוק את ה ‪ Cookies-‬במחשבך ובמכשירך בכל רגע‪ .‬לתשומת ליבך‪ ,‬מוצע שתעשה כן‪ ,‬רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את‬ ‫הפרסומות באתר להעדפותיך‪
.‬לעדכונך‪ ,‬נטרול ה ‪ Cookies-‬עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים‪.‬‬

הצהרה ואחריות משפטית בנוגע למוצרים שאנו מוכרים:

52.בית העסק דיל ישיר הינו פלטפורמת מסחר הפתוחה לספקים צד ג’ אשר אנו משווקים את מוצריהם לצרכנים בשוק הישראלי

בית העסק אינו היצרן של המוצרים שנמכרים באתר. למרות שבית העסק פועל לוודא שהמידע על המוצר באתר שלנו הוא מדויק, יצרנים עשויים לא לדייק או לשנות את המידע שלהם מחליטים לרשום בדף המוצר.
לפעמים אריזות המוצר והחומרים עשויים לכלול מידע נוסף או שונה מהמידע שמוצג בדפי המוצר באתר.

אם יש לכם שאלות או טענות בנוגע למוצר מסוים באתר, אנא פנו ליצרן או שתוכלו לפנות אליו דרכנו בדף צור קשר.

כל המוצרים הבאים במגע עם העור או בכל דרך אחרת עם הגוף, הינם באחריות המשתמש בלבד, כמו כן ישנם מוצרים שאין להם תו תקן ישראלי, אך יש להם תו תקן עולמי כגון FDA CE וכד' האחריות לבדיקת תו התקן של המוצר הינה על המשתמש בלבד ובית העסק לא ייקח אחריות בנושא מלבד לספק את המוצר אליכם.

התוכן באתר בית העסק אינו משמש לאבחנה, טיפול, ריפוי או מניעה של שום בעיה רפואית או אחרת.
המידע אינו מחליף ייעוץ רפואי ואנו ממליצים להתייעץ עם רופא או איש מקצוע מוסמך לפני שימוש בכל מוצר שבא במגע עם הגוף.

עליכם תמיד לקרוא את המידע, אזהרות והנחיות שמצורפים למוצר לפני השימוש בו ולא להסתמך רק על המידע שנמצא באתר שלנו.

אם אתם מרגישים שאחד או יותר מהמוצרים שנחשפתם אליהם באתר, הינו פוגעני, מטעה או לא חוקי, אנו מזמינים אתכם ליצור אתנו קשר בכדי שנוכל לטפל בנושא בהקדם האפשרי.

בעת שימוש באתר, הנכם מאשרים את כל תנאי השימוש.

‫סמכות שיפוט‪:‬‬
‫‪ .53‬סמכות השיפוט הייחודית בכל סכסוך הנוגע לתקנון זה ו‪/‬או נובע ממנו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד‪.‬‬